ריבוק כדורסל ישראל בשת"פ עם התאחדות הספורט לבתי ספר